ПУБЛИКАЦИЈЕ ДРУШТВА ЗА КУЛТУРНУ САРАДЊУ
СРБИЈА-ФРАНЦУСКА

 • Српско-француски односи (2005)
 • Надреализам у свом и нашем времену (2007)
 • Токови у савременој романистици (2008)
  • Увод (pdf)
  • Садржај(pdf)
  • Корице (jpg)
  • Фотографије проф. др Ивана Димића
 • Срби о Французима – Французи о Србима (2015) (Pdf)
 • Симболизам у свом и нашем времену (2016) (Pdf)
 • Milija Belić, Ecce Homo (2019) (Pročitaj više)