Виктор Иго или тежња ка универзалности

Petak, 26. mart 2021 – 19h30, Zadužbina Ilije Kolarca, Beograd, Studentski trg 5.

Predavač:

dr Jelena Novaković profesor univerzieteta i predsednica Društva za kulturnu saradnju Srbija-Francuska

„Viktor Igo ili težnja ka univezalnosti“

Jedna od osnovnih odlika Viktora Igoa jeste težnja ka univerzalnosti i izmirenju suprotnosti  koja je na neki način određena samim njegovim dvostrukim poreklom. Ona ima svoj književni vid: mešanje žanrova izraženo u predgovoru Kromvelu i shvatanje pesnika kao „zvučnog odjeka“ svoga veka; i moralni, socijalni i politički vid koji dolazi do izražaja u piščevom angažovanju u bitkama njegovog vremena (u početku konzervativac, katolik i monarhista, na kraju postaje žestoki borac protiv Luja-Napoleona i vatreni branilac pariskih komunara), kao i u ideji o stvaranju Sjedinih Država Evrope.